ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE                          “COSTIN C. KIRIŢESCU”

      INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

sesiunea ştiinţifică internaţională[*]

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

cu tema

"ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE"

Miercuri, 13 decembrie 2017, orele 0930 – 1500, Casa Oamenilor de Ştiinţă, Piaţa Lahovari, nr.9,  Bucureşti

AGENDA SESIUNII

0900 – 0930 Înregistrarea participanţilor

0930 – 1000   Deschiderea sesiunii. Cuvinte de salut

                  Prezentare de carte:

Sesiunea plenară:

1000 – 1020 Cecilia ALEXANDRI, Agricultura și spațiul rural - evaluări la 10 ani de la aderare                    

1020 – 1050  P. I. OTIMAN, Contribuții la fundamentarea regionalizării și a dezvoltării locale în România

1050  1100 Marie-Luce GHIB, Inițiativa 4 la 1000 - Solurile pentru securitate alimentară și climă

1100  1130 Discuții

1130 – 1200   Pauză de cafea

1200 – 1430  Secţiunea 1Resurse si structuri în economia agroalimentară

1200 – 1430  Secţiunea 2Pieţele agricole – dimensiuni europene

1200 – 1430  Secţiunea 3Transformări socio-economice în spațiul rural

1430 1500  Concluzii și închiderea sesiunii

 1200 – 1430  SECŢIUNEA 1

Resurse si structuri în economia agroalimentară

Moderatori: Camelia GAVRILESCU,  L. LUCA

A. STRATAN, Eugenia LUCAȘENCO, A. CEBAN, Evaluarea sprijinului agricol în Republica  Moldova în scopul sporirii competitivității sectorului agrar

Ana URSU, Gradul de influență al schemelor de plăți directe asupra veniturilor obținute în sistemul de agricultură convențională și ecologică - anul de producție 2016-2017

D. CIMPOIEȘ, A. RACUL, Nivelul de dezvoltare a gospodăriilor de fermieri  determinat prin analiza frontierei stochastice în Republica Moldova

Crina TURTOI, Camelia GAVRILESCU , Considerații privind evaluarea riscului de abandon al terenului agricol

S. DINU, , Impactul subvențiilor   asupra capitalului exploatațiilor agricole și vulnerabilității economice a acestora

Marina BADILEANU, Svetlana CIUMAC, A. CHERVINSKI, Luminița Izabell GEORGESCU, Promovarea energiei regenerabile și contribuții ale acesteia la dezvoltarea rurală

Bianca Georgiana OLARU, Impactul economic al schimbărilor climatice asupra culturilor agricole

G. HURDUZEU, Camelia GAVRILESCU, C. KEVORCHIAN, Analiza corelației dintre piețele bursiere BRM – MATIF - CBOT

Camelia GAVRILESCU, Modificări de volum, structurale și direcționale în comerțul agro-alimentar românesc și al noilor state membre după aderarea la Uniunea Europeană

L. LUCA, O estimare a prețurilor terenurilor agricole din România după aplicarea Legii 171/2014

Camelia TOMA, Evoluția sistemului fiscal in agricultura României în perioada 1991-2016

Daniela GIURCA, Politica Agricolă Comună  după 2020 - cum ar putea evolua și cum s-ar putea poziționa România

Manuela UNGURU, Tipologia exploatațiilor agricole din România - o nouă perspectivă

S. M. ŞEITAN, Impactul financiar al aplicării reglementărilor UE privind concurenţa şi competitivitatea

Otilia MANTA, Tendințe actuale ale mecanismelor de finanțare în sectorul agricol

A. LUP, Liliana MIRON, Indira Deniz ALIM, Pădurile, seceta și eroziunea solului

Gabriela PICIU, Model de alocare a resurselor naturale utilizat în managementul durabil

M.  DIMITRIU, Mecanismul de finanţare a protecţiei mediului – sursă de sărăcire a populaţiei şi  a firmelor din agricultură

Camelia BĂLTĂREŢU, Repartizarea pe principalele activităţi economice ale investiţiilor străine directe după aderarea României la Uniunea Europeană

C. DRĂGOI, Taxele de mediu, instrumente economice pentru protecția mediului

Daniela MATEI, Grădinile familiale - un capital rural viabil

Anca-Marina IZVORANU, Impactul crizelor economice asupra comportamentului agriculturii

Alina Georgeta AILINCĂ, Politicile  macroeconomice și silvicultura din România

V. M. BOHATEREȚ, I. S. BRUMĂ, L. TANASĂ, Studiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică în regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est ale României

M. NICOLAE, Nicole Livia PETCULESCU, Daniela MIHAILA, Simona STAN, Utilizarea energiei verzi în agroturism în vederea reducerii poluării mediului

C. KEVORCHIAN, Camelia GAVRILESCU,  G. HURDUZEU, Reziliența stocastică a economiei gospodăriilor rurale bazată pe modele Markov cu stări ascunse

Nicoleta MATEOC-SÎRB, P. I. OTIMAN, T. MATEOC, C. SĂLĂŞAN, V. GOŞA, Camelia MĂNESCU, Schimbări în structura economiei rurale româneşti la 10 ani de la aderarea la UE

C. CRISTU, Mihaela SCURTU, Optimizarea managementului pe filiera agroalimentară din România prin utilizarea tehnologiilor informatice

G. CIOBANU, Strategii sinergice de dezvoltare și integrare a economiei digitale și economiei verzi și oportunitatea creării de noi locuri de muncă

Gabriela PICIU, Evaluarea riscurilor finanţării proiectelor de investiţii în agricultură

M. A. CHIȚEA, Elisabeta ROȘU, Tehnologie pentru utilizarea datelor COPERNICUS în scopul monitorizării dinamicii terenurilor agricole din România în contextul tranziției economice și a Politicii Agricole Comune

1200 – 1430  SECŢIUNEA 2

Pieţele agricole – dimensiuni europene

Moderatori: Iuliana IONEL, D. M. VOICILAȘ

Petruța Antoneta TUREK-RAHOVEANU, Daniela Nicoleta BĂDAN,  Impactul acordării subvențiilor  la nivelul culturilor de grâu, porumb și  floarea–soarelui în perioada 2007-2016

S. CERTAN,  I. CERTAN, Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Republica  Moldova - impact asupra agriculturii naționale

A. IGNAT, Eugenia LUCASENCO, A. CEBAN, Evoluția comerțului cu produse agroalimentare a Republicii Moldova: realități și perspective

L. TANASĂ, I. S. BRUMĂ, S. DOBOŞ, Evaluarea potențialului de dezvoltare a lanțurilor agroalimentare scurte de aprovizionare în județul Iași

Viorica GAVRILĂ, Evoluţia sectorului viticol după aderarea la UE - cazul exploatatiilor agricole

Ancuţa MARIN, Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI, Cercetări privind creșterea gradului de valorificare a producției de fructe

E. A. DUMITRU, Diana Maria NECULA, Rozi Liliana BEREVOIANU, Alexandra Marina BRĂTULESCU, Analiza situației sectorului legumicol din România după aderarea României la Uniunea Europeană

E. M. DOBRESCU, Edith Mihaela DOBRESCU, Reforma pieţei europene a vinului

Mariana GRODEA, Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra dezvoltării regionale a sectorului ovinelor și caprinelor din România

S. STANCIU,  Piata laptelui în România. Caracteristici și evoluție

Cristina STOICA ( DINCA), Constanța BĂCANU (ȘERBAN),  S. STANCIU, Producția românească de semințe certificate

Iuliana IONEL, Carnea de porc românească din perspectiva prognozelor internaționale 

Corina SÂMAN, Cecilia ALEXANDRI, Rata de transmitere a cursului de schimb și a prețurilor mondiale la alimente asupra inflației interne în câteva țări est europene

Mirela-Adriana RUSALI, Performanța întreprinderilor din industria alimentară în România și UE - dinamici postaderare și decalaje structurale

Cornelia ALBOIU, Evoluții în profil  regional ale volatilității producţiei de legume după aderarea României la Uniunea Europeană

Iuliana IONEL, Mariana GRODEA, Poate gunoiul de grajd să diminueze efectele secetei?

Daniela Elena ȘURCĂ, I. L. PETRE, Influența subvențiilor asupra rentabilității culturii de tutun

Viorica GAVRILĂ, Evoluţia sectorului fructelor după aderarea la UE - cazul exploataţiilor agricole

Mihaela MUNTEANU (PILA), S. STANCIU,  Aspecte privind analiza sectorului piscicol din Republica Moldova

Mihaela KRUZSLICIKA, Abordări regionale şi locale ale filierei cerealelor în România

A. M. FLOREA, S. STANCIU, Evoluţia pieţei vinurilor în România

Constanța BĂCANU (ȘERBAN), Cristina STOICA ( DINCA), S. STANCIU, Certificarea grâului semincer din județul  Brăila

D. M. VOICILAŞ, Radiografia integrării sectorului agroalimentar din România în structurile comunitare

Diana-Maria DRIGĂ, Efectele aderării la Uniunea Europeană asupra evoluției sectorului legumicol din România

1200 – 1430  SECŢIUNEA 3

Transformări socio-economice în spațiul rural

Moderatori: Marioara RUSU, Violeta FLORIAN

V. GOȘA, A. BĂNEȘ, Andrea FEHER, M. RAICOV, P. I. OTIMAN, Aprecieri asupra nivelului de susținere financiară a agriculturii și a spațiului rural românesc din fonduri publice

S. BIRÓ, J. SÁVOLY, Investiții în dezvoltarea rurală: sprijin financiar, rezultate și efecte în Ungaria

Krisztina Melinda DOBAY, M. TALMACIU, Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra dezvoltării comunităților rurale – studii de caz

C. SĂLĂȘAN, Nicoleta MATEOC-SÎRB, Zamfira IUCU, Opțiunile de investiții sprijinite de finanțare publică pentru fermierii mici și medii din vestul României 

M. RAICOV, Andrea FEHER, V. GOŞA, Incluziune socială, dezvoltare durabilă și evoluția sărăciei rurale în România

Alexandra TODERIȚĂ, Bianca POPA, Cum pregătim noua generație de fermieri a României – perspective de politici publice

Mioara BORZA, Valorile spațiului rural românesc: o analiză de progres din perspectiva gestiunii fondurilor europene

Monica Mihaela TUDOR, Violeta FLORIAN, Impactul și eficacitatea strategiilor de comunicare în contextul politicii de coeziune a UE – studiu de caz in România

Georgiana CHIŢIGA, Priorităţi strategice de dezvoltare durabilă ale spaţiului rural

M. TALMACIU, Krisztina Melinda DOBAY, Influența valorilor naționale culturale asupra dezvoltării structurilor asociative 

Andreea-Emanuela DRĂGOI, Planurile de dezvoltare rurală – instrument pentru atingerea dezvoltării sustenabile în statele membre UE

V. CHIRIȚĂ, Calitatea spațiului rural și vectorii dinamicii teritoriale

Violeta FLORIAN, Ruralitatea pierdută a reformelor agrare?

M. A. CHIȚEA, Forța de muncă din România în profil regional după aderarea la Uniunea Europeană

Corina DINCULESCU, Tinerii din spaţiul rural – tendinţe şi repere demografice în ultimii 25 ani

Georgiana CHIŢIGA, Mesteşugurile tradiţionale, antreprenoriatul în dezvoltarea spaţiului rural

Elena SIMA, Turismul rural dobrogean din perspectiva integrării europene

Marioara RUSU, Politica de dezvoltare rurală în România - o imagine sintetică a implementării primului program național de dezvoltare rurală 2007-2013

Elena SIMA, Activitățile neagricole în dezvoltarea economică a spațiului rural dobrogean

Violeta FLORIAN, Elisabeta ROȘU, Sistem național geospațial. Determinanți locali socioeconomici

S. I. BUCUR, Evoluţii şi disparităţi în structura demografică a arealelor rurale din regiunea Sud-Muntenia – o analiză cantitativă şi calitativă a comunităţilor locale din perspectiva dezvoltării durabile

Claudia SIMA, Elena SIMA, Oportunități de afaceri în turismul rural - studiu de caz în Marea Britanie -

Lorena CHIȚEA, Gospodăria rurală românească din perspectiva dezvoltării rurale

Elisabeta ROȘU, Influența factorilor de mediu în dezvoltarea rurală în perimetrele irigate. Studiu de caz: județul Brăila


[*]Organizată de I.E.A. din Bucureşti în colaborare cu I.E.A din Belgrad, I.E.A din Sofia, I.N.C.E. din Chişinău şi I.C.E.A.D.R., Bucureşti

Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5, Cod 050711, Bucureşti, România,

Telefon / Fax: +4021 318.24.11; e-mail: iea@ines.ro; http://www.eadr.ro

Contact și informații suplimentare:

Cătălina Marina DUMITRESCU

e-mail: sympoiea@gmail.com, iea@ines.ro

http://www.eadr.ro