Temele de cercetare ale Institutului de Economie Agrară pentru anul 2017

Extras din PLANUL DE CERCETARE PENTRU ANUL 2017, elaborat de INCE, īn conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse īn "Strategia cercetării ştiinţifice īn Academia Romānă 2014-2020" 

Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)

 

 

Direcția prioritară / Tema de cercetare

Coordonatori

2017

Direcția prioritară 6.8 : Criterii economice şi sociale ale regionalizării şi dezvoltării locale în România 

Acad. Păun Ioan Otiman,
Dr. Cecilia Alexandri, 
Dr. Luca Lucian

Tema 6.8.1: Cercetări privind fundamentarea regionalizării şi a dezvoltării locale īn Romānia 

Acad. Păun Ion Otiman

Tema 6.8.2: Abordări regionale şi locale ale filierelor agroalimentare

Dr. Cecilia Alexandri,
Dr.
Iuliana Ionel

Tema 6.8.4: Modele teritoriale ale dezvoltării rurale durabile

Dr. Marioara Rusu

Tema 6.8.6: Criterii de competitivitate şi directii de dezvoltare durabilă în exploataţiile agricole

Dr. Camelia Gavrilescu 

Direcția prioritară 6.11: Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice.  
Centenar  România 1918-2018

Acad. Aurel Iancu, 
Prof. univ. dr. Victor Axinciuc, m.o.AR,
Prof. dr. Constantin Ciutacu,
Prof. dr. Florin Marius Pavelescu

Tema 6.11.16: Agricultura României 1918-2018

Dr. Florian Violeta,
Dr. Camelia Gavrilescu,
Dr. Monica Tudor