"Agricultural Markets" Department

Dr. Iuliana Ionel

Scientific researcher II - Head of department

Dr. Corina Sâman

Scientific researcher I

Dr. Cornelia Florentina Alboiu

Scientific researcher II

Dr. Mariana Grodea

Scientific researcher III

Dr. Viorica Gavrila

Scientific researcher III

Dr. Mihaela Kruzslicika

Scientific researcher

Marina Catalina Dumitrescu

Assistant I

 

 

 

"Rural Economics and Development" Department

Dr. Marioara Rusu

Scientific researcher II - Head of department

Acad. Paun Ion Otiman

Scientific researcher I

Dr. Violeta Florian

Scientific researcher II

Dr. Monica Mihaela Tudor

Scientific researcher II

Dr. Dan Marius Voicilas

Scientific researcher II

Dr. Elena Sima

Scientific researcher III

Dr. Carmen Elena Bucur

Scientific researcher III

Doctoral student Mihai Alexandru Chitea

Scientific researcher III

Doctoral student Elisabeta Stefania Rosu

Scientific researcher

Doctoral student Sorinel Ionel Bucur

Scientific researcher

Lorena Florentina Chitea

Scientific researcher

Laurentiu Simion

Assistant I

 

 

 

"Farm and Environmental Economics" Department

Dr. Camelia Anisoara Gavrilescu

Scientific researcher II - Head of department

Dr. Mirela-Adriana Rusali

Scientific researcher II

Dr. Camelia Toma

Scientific researcher III

Dr. Vergina Chiritescu

Scientific researcher III

Dr. Crina Sânziana Turtoi

Scientific researcher III

Dr. Cristian Hacic Kevorchian

Scientific researcher III

Dr. Gheorghe Hurduzeu

Scientific researcher III

Dr. Nicole Livia Atudosiei

Scientific researcher III

Corina Georgeta Dinculescu

Research assistant

 

 

 

"Human Resources" Department

Mariana Dorina Stan

Referent specialist

 

 

 

"Accounting and Finance" Department

Daniela Aurora Marinescu

Chief accountant

Elena Lazarescu

Economist I A

 

 

 

"Translation and Documentation" Department

Raluca Valeanu

Translator I

Cristina Ortansa Vasiloiu

Translator I