Conducerea

Sectoare 2022

Proiecte
MIXED
LIFT

SURE-FARM

PERCEIVE
BIOEASTsUP

Plan de cercetare

Rapoarte de autoevaluare 

  Conferinte

Sesiunea stiintifica internationala (8 decembrie 2021)
"Viabilitatea fermelor și dezvoltarea rurală durabilă 
în contextul actualelor priorități ale UE privind agricultura și mediul"

Seminarul 173 EAAE (26-27 septembrie 2019)

Rapoarte de activitate

Publicatii

 Anunturi Concurs

Alte informatii

Posta electronica

Contact: iea@ines.ro

 facebook