Conducerea

Sectoare 2022

Proiecte
MIXED
LIFT

SURE-FARM

PERCEIVE
BIOEASTsUP

Plan de cercetare

Rapoarte de autoevaluare 

  Conferinte

Dezvoltarea rurală în contextul Pactului Verde European (22 mai 2023)

Sesiunea stiintifica internationala (7 decembrie 2022)
"PROVOCĂRILE PACTULUI VERDE EUROPEAN 
ASUPRA AGRICULTURII ȘI SPAȚIULUI RURAL"

Seminarul IEA - IRWIR

Seminarul 173 EAAE (26-27 septembrie 2019)

Rapoarte de activitate

Publicatii

 Anunturi Concurs

Alte informatii

Posta electronica

Contact: iea@ines.ro

 facebook