PUBLICATII

Agricultural Economics and Rural Development Journal

PUBLICATII selective aparute sub egida I.E.A.: CARTI ARTICOLE STUDII COMUNICARI

CARTI

Cererea, oferta si preturile agricole in perioada 1990-1995, coord.Dinu Gavrilescu, INCE-IEA, Bucuresti, 1996 

Agricultural demand, supply and prices during 1990-1995, coord.Dinu Gavrilescu, INCE-IEA, Bucuresti, 1996

Agricultural demand, supply and prices during 1990-1995, coord.Dinu Gavrilescu, INCE-IEA, Bucuresti, 1996

Economia agroalimentara, delimitari, premise, anticipari, Dinu Gavrilescu, Ed.Expert, Bucuresti, 1996

Agriculture restucturing and rural transition in Romania, coord.Dinu Gavrilescu, Ed.Coresi, Bucuresti, 1997

Economii rurale locale - dimensiuni si perspective, coord. Dinu Gavrilescu, Ed.Agris, Bucuresti, 1997

Agricultura României - tendinte pe termen mediu si lung, D.Dumitru, L.Ionescu, M.Popescu, F.Toderoiu, Ed.Expert, Bucuresti, 1997

Evolutia sectorului agroalimentar in România - raport anual 1997 al MAA, Ed.Agris, Bucuresti, 1998

Changes in the Romanian agricultural and food sector - Ministry of Agriculture and Food, 1997 annual report, I.Davidovici, C.Esanu, C.Firici, D.Gavrilescu, L.Iacob, L.Luca, C.}erbanescu, Ed.Agris, Bucuresti, 1998

Politici agricole in lume - teorii si realitati, M.Vincze, Ed.Presa Universitara Clujeana, Cluj 1999

Dezvoltarea regionala si rurala. Idei si practici, M.Vincze, Ed.Presa Universitara Clujeana, Cluj, 2000

Régio - és vidékfejlesztés, Elmélet és gykorlat, M.Vincze, Ed.Presa Universitara Clujeana, Cluj, 2000

Economie agroalimentara, D. Gavrilescu, D. Giurca (coordonatori), Ed.Expert, Bucuresti, 2000

 

Securitate si echilibru alimentar in România, C.Alexandri, Ed.GEEA, 2001

Lectii ale tranzitiei - Agricultura, M.Popescu, Editura EXPERT, 2001

Lectii ale tranzitiei - spatiul rural si sectorul agroalimentar (D.Gavrilescu, I.Davidovici, D.Giurca coordonatori), Ed.Expert, 2001

Agricultura - Resurse si Eficienta. O retrospectiva semiseculara, Filon Toderoiu, Ed Expert, 2002

Acoperirea si speculatia pe pietele la termen de marfuri agricole, autori Gheorghe HURDUZEU (coordonator), Cristian KEVORCHIAN, Petre CONSTANTIN Editura RAO, Bucuresti, 2002 

Procese decizionale si performanta economica a exploatatiei agricole", Ioan Davidovici, Editura IRLI-SOREC, Bucuresti, 2002

Managementul cresterii agricole, Ioan Davidovici, Editura Editura Expert, Bucuresti, 2002

Economia cresterii agroalimentare, Ioan DAVIDOVICI, Dinu GAVRILESCU (coordonatori), Editura Editura Expert, Bucuresti, 2002

"Restructuring and transition of agri-food sector in rural areas in Romania", Dinu GAVRILESCU, Violeta FLORIAN, Daniela GIURCA, Mirela RUSALI, Camelia SERBANESCU (coordonatori), Editura Editura Expert, Bucuresti, 2002

 

 

 

 

Volume ESEN 2:

1. Costurile si beneficiile aderarii la UE (Daniela Giurca, Mirela Rusali,Cristian Kevorchian) Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 5. INCE-CIDE, Bucuresti (170 pag).

2. Conditionalitati ale politicilor agricole si agroalimentare: Dinu Gavrilescu, Henry Gordon, Cecilia Alexandri, Cornelia Alboiu, Ioan Davidovici, Gabriel Ionita, Daniela Giurca, Jacqueline Leonte Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 1 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti.(170 pag)

3. Convergente legislative si institutionale ale sectorului agroalimentar in perspectiva integrarii in UE : Daniela Giurca, Jacqueline Leonte, Mirela Rusali, Roxana Gârbea, Mihaela Luca, Victoria Burtea, Daniela Suteu, Veronica Staicu,Iulia Cârciumaru, Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 2 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti.(104 pag)

4. Restructurarea pietelor principalelor produse agroalimentare: Minodora Moldovan, Dinu Deaconescu, Iuliana Ionel, Elena Sima, Mariana Grodea, Ioana Roman. Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 3 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti.(130 pag).

5. Prioritatile politicilor rurale romanesti in conditiile negocierii dosarului agricol al aderarii la UE : Violeta Florian, Marioara Rusu, Viorica Gavrila, Mirela Rusali, Floarea Bordanc, Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 4 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti.(157 pag)

6. Impactul politicilor rurale asupra gospodariei rurale Marioara Rusu, Emil Tesliuc, Dragos Alexandru, Lucian Luca, Camelia Toma, Simona Lubienechi, LuizaToma Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 5 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti (123 pag)

7. Sectorul agroalimentar in Romania-convergente multicriteriale cu UE. : Filon Toderoiu, Marin Popescu, Carmen Stefanescu, Marius Voicilas Programul Academiei Romane ESEN - 2 "Probleme ale integrarii Romaniei in UE. Cerinte si evaluari". Caietul 6 IEA.INCE-CIDE, Bucuresti (125 pag)

sus

ARTICOLE

Articole publicate in 2001

1. Toderoiu, F.(2001): "Preturile relative si transferurile intersectoiale de capital (o perspectiva sectoriala), in "Impactul modificarii preturilor relative asupra alocarii resurselor", "Probleme Economice", nr. 28-29, pg. 52-56, Ed. CIDE, Bucuresti;
2. Marin Popescu "Agricultura României - de la economie de comanda la economie de piata" Probleme Economice, nr. 11-12-13/2001;

3. Ciotei, C., Toderoiu, F., Stefanescu, C. (2001): "Finantele IMM - un studiu de caz in zona Muscel", in "Studii si Cercetari Economice", nr. 12, Ed. Cide, Bucuresti;

4. Stefanescu, C. (2001): "Economia agroalimentara - concept si abordari metodologice", in "Probleme Economice", nr. 27, Ed. CIDE, Bucuresti;

5. Agri-food economy in Romania : loss on internal and external competitivness Filon Toderoiu Carmen }tefanescu Romanian Journal of Economic Forecasting, nr.3-4/2001, Editura Expert

6. Maria Vincze (2001) Romanian Agriculture in Transition from Central Planning to the Common Agricultural Policy, Romanian Economic Research Observer, CIDE, Nr 6, 2001. (41 pag).

7. Toderoiu, F.(2001): "Energointensivitatea in economia nationala (studiu de caz)", in "Politica energetica in perspectiva aderarii la UE", Oeconomica, nr. 4, pg. 217 - 224;

8. Daniela GIURCA, Mirela RUSALI, "Costurile adoptarii acquis-ului comuntar in economia agroalimentara", OECONOMICA, 4(II), 2001.

9. Cristian KEVORCHIAN, "Proiectarea si evaluarea costurilor sistemelor integrate de administrare a politicilor PAC", OECONOMICA, 4(II), 2001.

10. "Participarea agriculturii la indeplinirea criteriului economic al aderarii României la UE" Marin POPESCU "Economistul", Supliment "Economie teoretica si aplicata", nr. 241;

11. Cooperatia agricola agricola in perioada tranzitiei autor Marin Popescu"Economistul", nr. 991

12. Ce politica agricola trebuie sa urmeze România? Gavrilescu Dinu, Davidovici Ioan Economistul, Nr.829, 5 aprilie 2001

13. Legea creditului agricol-accelerator sau frâna a ajustarii structurale Gavrilescu Dinu, Davidovici Ioan Economistul, Nr.846, 2 Mai 2001

14. Impactul adoptarii politicilor agricole comune (PAC) asupra pietei principalelor produse agroalimentare românesti autori Daniela Giurca, Mirela Rusali, Cristian Kevorchian "Economistul", Supliment "Economie teoretica si aplicata", nr. 994-995;

15. Proiectul Legii Creditului Agricol - putine motive de optimism Gavrilescu Dinu, Davidovici Ioan Profitul agricol nr.9, 15 mai 2001

16. "Structura agrara a UE - "borna" de orientare pentru România" Filon Toderoiu
Carmen Stefanescu "Agricultura României" , nr.7 (528) 16 - 22.02.2001

17. Structuri de exploatatii si de proprietate in agricultura tarilor central si est-europene Filon Toderoiu Carmen Stefanescu "Agricultura României" , nr.38 (559), pg.10 si nr.39 (560), pg.11;

18. Pretul laptelui- niveluri si evolutii contradictorii Mariana Grodea Tribuna economica nr. 26/2001

19. Piata ceralelor -potential si competitivitate Elena Sima Tribuna Economica nr. 25/2001

20. Noile structuri agrare si afirmarea potentialului productive Elena Sima Tribuna Economica nr. 26/2001

21. The foodstuff sector within the European integration expectations Dinu Gavrilescu, Cecilia Alexandri, DanielaGiurca, Mirela Rusali Nine'o clock,3 mai 2001

22. Elemente de politica agricola comuna autori Daniela Giurca, Laurent Van Depoele Brosura editata de Institutul European din România Colectia Micromonografii: Politici Europene, 2001

23. Elena SIMA, "Tendinte si oportunitati pe piata cerealelor", Cereale si Plante Tehnice, nr.7/2001.

24. Stefanescu, C. (2001): "Economia agroalimentara si conceptul de dezvoltare durabila", in Buletin Stiintific al Univ. Pitesti, nr.6, pg. 53-158

25. Constrangeri si oportunitati privind dezvoltatrea rurala in Romania Simona Lubieniechi Buletin informativ PHARE Nr. III, Proiectul "Aderarea la UE si reforma politicii agricole". Comisia UE si MAA, ianuarie 2001

26. Costurile si beneficiile aderarii României la UE Mirela Rusali, Daniela Giurca Buletin informativ PHARE Nr. III, Proiectul "Aderarea la UE si reforma politicii agricole". Comisia UE si MAA, ianuarie 2001

27. Organizarea unor centre locale de informare statistico-economica pentru agricultura- aplicare a modelului Retelei de Informare Contabila Agricola a Uniunii Europene autor Camelia Toma si Viorica Gavrila Mesagerul Economic editat de Camera de Comert si Industrie Bucuresti, luna august 2001, Rubrica Integrare Europeana

28. Rolul parteneriatului in redresarea si dezvoltarea durabila a spatiului rural Minodora Moldovan Sanatatea Plantelor nr.7/2001

29. Consultanta pentru domeniul agricol in Germania- aspecte generale, domenii de activitate, tipuri de consultanta Minodora Moldovan Sanatatea Plantelor nr.8/2001

30. Rolul serviciilor pentru agricultura (I)-elemente generale Ioana Roman Sanatatea plantelor nr. 4 si nr 5, 8, 9, 10, 2001

31. Analiza schemei de cupoane din perioada 1997-2000 Lucian Luca Sanatatea plantelor nr.10, 2001

32. Piata laptelui - potential si competitivitate Mariana Grodea AGRIS nr.7/2001

33. Tendinte si oportunitati pe piata cerealelor Elena Sima Agris 2001

Articole publicate In reviste straine

34. Review of Agricultural Policy, Markets and Trade Developments in Romania in 2000 in OECD, Procedings 2001

35. Florian, V., Toderoiu, F. (2001): "The Impact on Structural Adjustment Programmes on Family Farms in Romania", in "The Impact on Structural Adjustment Programmes on Family Farms in Central and Eastern Europe", Proceedings of FAO Expert Consultation, Budapest, pg. 162 - 195;

36. Monica TUDOR, "Reformele agrare si securitatea alimentara", in Occasional paper nr.43/2001, "Romanian's rural future", University pf Lecester, 2001.

Articole publicate pe WEB:

37. Strenghten the capacities to sustain sensitive WTO negotiation areas in transition economies Mirela Rusali Publicatie in pagina web: http://in-trade.socioeco.org Forumul de dezbateri cu tema "International trade Forum", in perioada 22 ianuarie-17 martie 2001.Moderator: RONGEAD Franta

sus

Articole publicate in 2002

1. Dinu GAVRILESCU, Ioan DAVIDOVICI, Cristina CIONGA, Gheorghe HURDUZEU, "Ce politica agricola trebuie sa promoveze Romania?", Probleme Economice, vol.18, 2002.

2. Elena SIMA, "Agricultura ecologica si perceptia schimbarii de la cantitate la calitate", Probleme Economice nr.6, 2002.

3. Toderoiu, F., Stefanescu, C. (2002): "Agri -Food Economy in Romania: Loss on Internal and External Competitiveness", Romanian Journal of Economic Forecasting, nr. 1, pg. 62 - 76;

4. Toderoiu, F., Popescu, M., Stefanescu, C. (2002): "Decalaje agricole teritoriale si disparitati economice regionale - dimensiuni, tendinte si implicatii", Oeconomica, nr. 1, Ed. IRLI, pg. 149 - 233;

5. Ioan DAVIDOVICI, Dinu GAVRILESCU, Cristina CIONGA, Gheorghe HUDUZEU, "Politici de sustinere a cresterii agricole in Romania: evaluari retrospective si posibile optiuni", OECONOMICA, 1, 2002.

6. D Giurca, J Leonte, M Rusali, R Garbea, M Luca, V. Burtea, D. Suteu, V. Staicu, I Carciumaru " Convergente legislative si institutionale ale sectorului agroalimentar" in « ECONOMISTUL » Supliment economic 306,307,308 noiembrie 2002
7. Daniela Giurca, Mirela Rusali, Cristian Kevorkian " Impactul adoptarii PAC asupra pietei principalelor produse romanesti », in « ECONOMISTUL » Supliment economic ian/2002
8. Ioana ROMAN si Mariana GRODEA, "Producem sau importam produse agroalimentare?", Tribuna Economica nr.23/2002.

9. Mariana GRODEA, "Restructurarea pietei laptelui", Tribuna Economica, nr.2/2002-08-12

10. Marioara RUSU, Modelul de consum alimentar din Romania, Tribuna economica nr13/2002, 27 martie, p.23-24

11. Marioara RUSU, Modelul urban si modelul rural de consum alimentar in Romania, Tribuna economica nr.14/2002, 3 aprilie, p.27

12. Marioara RUSU, Orientari antreprenoriale in agricultura, Tribuna economica nr.10/2002, 6 martie, p.23-24

13. Elena Sima, Uniunea Europeana preocupata de dimensiunea agriculturii ecologice Tribuna economica nr.30/2002

14. , Viorica Gavrila, Monitorizarea economiei exploatatiilor agricole Tribuna economica nr.3/2002

15. Monica Tudor Costul alimentatiei in România Tribuna economica 42/2002

16. Ioana ROMAN si Mariana GRODEA, "Cat mananca Romania din import?", Agricultura Romaniei, nr.23/2002.

17. Toderoiu, F. (2002): "Fragilitatea economiei rurale - handicap al dezvoltarii regionale", in volumul "Probleme actuale ale dezvoltarii regionale in Romania", Ed. ASE, Bucuresti;

18. Stefanescu, C. (2002): "IMM - urile - oportunitati nevalorificate in dezvoltarea regionala (un studiu de caz)", in volumul "Probleme actuale ale dezvoltarii regionale in Romania", Ed. ASE, Bucuresti;

19. Mentionari in: "Medalioane Universitare - Dictionar", Universitatea Pitesti, Pg. 215 (Stefanescu, C), pg. 222 (Toderoiu, F).

20. Minodora MOLDOVAN, "Restructurarea pietei carnii in Romania", Buletin MEDIAFAX din 9 si 10 ianuarie 2002.

21. Ioana ROMAN, "Piata legumelor si fructelor" (I si II), Buletin MEDIAFAX din 23 si 24 ianuarie 2002.

22. Ioana ROMAN si Mariana GRODEA, "Poate Romania sa-si asigure consumul de produse agroalimentare din productia interna?", Buletin MEDIAFAX, iunie 2002.

23. Minodora MOLDOVAN, "Rolul parteneriatului in redresarea si dezvoltarea durabila a spatiului rural", Sanatatea Plantelor, nr.44/2002.

24. Minodora MOLDOVAN, "Implicarea ONG in dezvoltarea spatiului rural romanesc", Sanataetea Plantelor, nr.47 si 48 din 2002

25. Ioana ROMAN, "Reforma serviciilor de extensie din agricultura Romaniei" (I si II), Sanatatea Plantelor nr.2 si 3/2002.

26. Ioana ROMAN, "Dezvoltarea durabila - imperativ al politicilor economice la inceputul milenului trei", Sanatatea Plantelor nr.4/2002.

27. Ioana ROMAN, "Filiera produselor horticole", Sanatatea Plantelor nr.6/2002

In publicatii straine:

28. Simona LUBENIECHI. "Romanian Consumers behaviour regarding organic food", British Food Jounal Vol.14, no.3, 4, 5 - 2002. 9 p.
29. Marioara RUSU, Land fragmentation and land consolidation in Romania la International Symposium by FAO, GTZ, FIG, ARGE Landentwicklung and TUM, ,,Land Fragmentation and Land consolidation in CEEC:A gate towards sustainable rural development in the new millennium" , Munich, 25-28 February 2002, publicata p.49-66

sus

STUDII

Formation of sustainable agriculture: option for solving the food security problem in Romania, D.Dumitru, F.Toderoiu, Romanian Economic Review, tome 37, no.1, 1993

Le stade actuel du développement de l'agriculture et de l'industrie alimentaire - objectifs, directions et moyens d'action pour continuer la réforme dans le secteur agroalimentaire, Romanian Economic Digest, nr.5/1993

Agricultura Romaniei in tranzitie - Procese macro si microeconomice, Analele INCE nr.4/1994

Conceptul proprietatii in teoria si practica economica, IEA, N.Belli, Studii si cercetari economice nr.11/1994

Integrarea economica a Romaniei cu Republica Moldova - Concepte - strategii - politici, N.Belli, V.Bohateret, K.Dobay, C.R.Hotea, Analele INCE nr.1-2/1995

Restructuring of farms and agricultural systems in Romania, Alexander Sarris, Dinu Gavrilescu, Romanian Economic Research Observer, nr.12/1995

Probleme ale pietelor principalelor produse agroalimentare, F.Toderoiu, C.Alexandri, C.Serbanescu, M.Costea, D.Giurca, M.Grodea, A.Popescu, I.Presura, Studii si cercetari economice nr. 5-6/1996

Probleme ale pietelor principalelor produse agroalimentare, F.Toderoiu, C.Alexandri, C.Serbanescu, M.Costea, D.Giurca, M.Grodea, A.Popescu, I.Presura, Studii si cercetari economice nr. 5-6/1996

Probleme ale pietelor principalelor produse agroalimentare, F.Toderoiu, C.Alexandri, C.Serbanescu, M.Costea, D.Giurca, M.Grodea, A.Popescu, I.Presura, Studii si cercetari economice nr. 5-6/1996

Probleme ale pietelor principalelor produse agroalimentare, F.Toderoiu, C.Alexandri, C.Serbanescu, M.Costea, D.Giurca, M.Grodea, A.Popescu, I.Presura, Studii si cercetari economice nr.5-6/1996 C.Postolache (coordonator), 1990

Tezele INCE privind "Strategia dezvoltarii economiei nationale a Romaniei" , Buletinul nr. 1(b), CIDE, Bucuresti, 1991

Agriculture development and reaching the strategic objective - Romania's food security, D.Dumitru (coordinator), INCE-IEA, CIDE, Bucharest, 1992

Stadiul actual al dezvoltarii agriculturii si industriei alimentare, D.Dumitru, Al.Lapusan (coordonatori), INCE-IEA, Bucuresti, 1993

A Strategy for the Transition in Agriculture, joint Romanian - international agricultural strategy team (World Bank in cooperation with EC-Phare, EBRD, USAID, French and German governments), 1993

Politica agricola in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, D.Dumitru, L.Ionescu, T.Lazar, M.Popescu, F.Toderoiu, INCE-IEA, Bucuresti, 1995

Strategia dezvoltarii industriei alimentare in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, D.Dumitru, M.Popescu, N.Belli, S.Bara, F.Toderoiu, INCE-IEA, Bucuresti, 1995

Evolutia prospectiva a agriculturii, D.Dumitru, M.Popescu, N.Belli, F.Toderoiu, INCE-IEA, Bucuresti, 1995

"Strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu a agriculturii romanesti", coordonare si participare: I.Davidovici, D.Gavrilescu, F.Toderoiu, sept. 1997

Planul National pentru Dezvoltare Agricola si Rurala (participarea IEA la diagnoza spatiului rural si conturarea cailor de dezvoltare integrata a zonelor rurale), F.Toderoiu, M.Rusu, T.Iozu, 1999

Strategia economica pe termen mediu a Romaniei, E.Tesliuc (coautor), lucrare elaborata pentru Guvernul Romaniei (participare IEA la elaborarea problematicii sectorului agroalimentar), 2000

"Costurile si beneficiile aderarii la UE pentru sectorul agroalimentar din Romania" proiect EC PHARE "Aderarea la UE si reforma politica", Ro 9804.03.01, 2000 ianuarie, D Giurca, M Rusali, G. Hurduzeu, C. Kevorchian, S Luibienecki, V Burtea, M Luca, N Dobrescu

"Agricultura Romaniei - de la economie de comanda la economie de piata" Probleme Economice, nr. 11-12-13/2001, Marin POPESCU

Economia agroalimentara: concept si abordari metodologice Probleme Economice nr. 28-29/2001, Carmen Stefanescu

Elemente de politica agricola comuna Lucrare in colaborarae cu Institutul european si proiectul PHARE RO 9706.01.02 "Training in European Affairs" Daniela Giurca, Laurent Van Depoele, 2001

"Determinarea consumului de capital fix (FCC) in agricultura Romaniei" Contract on the "Provision of Services from the Phare Countries". Component: "Economic Accounts for Agriculture (EAA)", martie - iunie 2001; Filon Toderoiu (coord.)Carmen Stefanescu Marin Popescu

Filon Toderoiu, Carmen Stefanescu "Studiul demo - economic al zonei Muscel" Volum CIDE, 2001

"The Impact of Demographic Issues in Land Tenure in Romania" Violeta Florian (coord.), Marin Popescu, Mihai Dragan, Simona Lubieniecki, Raluca Valeanu, studio sub egida FAO, 2001

"Raportul ASAL privind privatizarea societatilor de productie si prelucrare din agricultura" in cadrul proiectului finantat de Banca mondiala "Evaluarea implementarii programului ASAL", 2001, Daniela Giurca, Jacqueline Leonte

"Veniturile gospodariilor rurale si participarea lor pe piata intr-un mediu de reforma", in cadrul proiectului finantat de Banca mondiala "Evaluarea implementarii programului ASAL" 2001, Emil Tesliuc

"Raport asupra schemei de cupoane" in cadrul proiectului finantat de Banca mondiala "Evaluarea implementarii programului ASAL", 2001, Lucian Luca

"Certificate de depozit, gradarea cerealelor, organizatii interprofesionale si seminte pentru semanat" in cadrul proiectului finantat de Banca mondiala "Evaluarea implementarii programului ASAL", 2001, Constantin Deaconescu, Iuliana Ionel

"Evolutia gospodariei rurale" in cadrul proiectului finantat de Banca mondiala "Evaluarea implementarii programului ASAL", 2001, Marioara Rusu

"Grain Storage Economics -Romania" proiect finantat de USAID, 2001 Daniela Giurca , Iuliana Ionel

Farmers" self organization in provision of services in Dorna, Iasi and Ilfov regions of Romania, proiect finantat de FAO, 2001, Cecila Alexandri, Jacqueline Leonte

Individual Farming in Romania proiect finantat de FAO, 2001, Jacqueline Leonte

Environmental Effects of Transition: A case study on Romanian irrigation system proiect finantat de FAO, 2001, Jacqueline Leonte

"Romanian agriculture and EU Accession" Institutul European din Romania, PRE-ACCESSION IMPACT STUDIES-study 2- oct 2002, autori Jacqueline LEONTE, Daniela GIURCA, Virginia CAMPEANU, Violeta FLORIAN, Dragos ALEXANDRU, Philippe PIOTET
"Ce politica agricola trebuie sa promoveze Romania?", Probleme Economice, vol.18, 2002. Dinu GAVRILESCU, Ioan DAVIDOVICI, Cristina CIONGA, Gheorghe HURDUZEU

Agricultura ecologica si perceptia schimbarii de la cantitate la calitate", Probleme Economice nr.6, 2002. Elena Sima

"Decalaje agricole teritoriale si disparitati economice regionale - dimensiuni, tendinte si implicatii", C. Oeconomica, nr. 1/2002, Ed. IRLI. Toderoiu, F., Popescu, M., Stefanescu

"Politici de sustinere a cresterii agricole in Romania: evaluari retrospective si posibile optiuni", Ioan DAVIDOVICI, OECONOMICA, 1, 2002. Dinu GAVRILESCU, Cristina CIONGA, Gheorghe HUDUZEU

"Productivitatea totala a factorilor in economia agroalimentara - masurare, tendinte, disparitati regionale sI implicatii", Revista "Oeconomica", nr.4/2002 Toderoiu, F., Popescu, M., Stefanescu, C.

Analiza strategica a sistemului de cunoastere si informare agricola din Romania (AKIS) Proiect finantat de Banca Mondiala, 2002, Daniela Giurca, Jacqueline Leonte, Mirela Rusali, Camelia Serbanescu

Strategy for Agriculture and Rural Development in Romania, Proiect derulat prin MAAP in colaborare cu FAO, Cecilia Alexandri, Dragos Alexandru, Ioan Davidovici, Violeta Florian, Dinu Gavrilescu, Mariana Grodea, Iuliana Ionel Lucian Luca, Jaqueline Leonte, Camelia Serbanescu, Filon Toderoiu, Luiza Toma, Mirela Rusali, Marioara Rusu

sus

COMUNICARI PUBLICATE

Comunicari publicate in volume in 2001 :

1. In volumul "Romania si Republica Moldova un deceniu de colaborare in cercetarea stiintifica economica", INCE- CIDE, Bucuresti 2001 capitolele:
Comunitatile rurale din Romania - flexibilitatea socio-economica necesara aderarii la UE, autor Violeta FLORIAN (pag 170-187)
Forme de adaptabilitate ale exploatatiilor agricole private la mediul socio-economic de piata, autor Camelia TOMA (pag 213-224)
Agricultura privata incotro?", autor Marioara RUSU (pag-230-246)
Competitivitatea sectorului agroalimentar romanesc in cadrul CEFTA autori , Daniela GIURCA, Camelia Serbanescu (pag 246-260)
Tendinte si oportunitati pe piata cerealelor din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, autor Elena SIMA, (pag 260-272)
Economia viticola a Romaniei - adaptabilitate din perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, autor Viorica GAVRILA, (pag 272-292)
Piata laptelui - decalaje si perspectiva de dezvoltare in vederea aderarii la Uniunea Europeana, autor Mariana GRODEA, (pag 292-304)
Performantele economice ale sectorului agroalimentar romanesc - handicap pentru convergenta cu Uniunea Europeana, autor Filon Toderoiu (pag 488-499)
Accentuarea decalajelor regionale de dezvoltare agroalimentara - un posibil obstacol in integrarea europeana, autor Carmen Stefanescu, (pag 499-510)
Repere ale politicii rurale de preaderare a Romaniei la Uniunea Europeana", autor Mirela Rusali (pag 510-518)

2. In volumul "Consolidarea economiei de piata. Diagnoze, prioritati, perspective", Ed. Expert, Bucuresti, (2001) editie realizata de Institutul de Cercetari Financiare si Monetare Victor Slavescu capitolele:
Preturile agricole - intre administrare si fetisul liberalizarii, autor Filon Toderoiu (Pg. 207 - 212)
IMM - urile - dimensiuni zonale ale descurajarii, autor Carmen Stefanescu Pg. 585 - 592;
Competitivitatea sectorului agroalimentar romanesc in cadrul CEFTA-care sunt sansele reale? Autori Daniela Giurca si Camelia Serbanescu pag 228-230)
Politica monetara a Romaniei, probleme si posibilitati - o analiza cointegrata autor Cornelia Alboiu, (Pag 454 - 474)

3. in volumul "Tomorrow's agriculture: incentives, institutions, infrastructure and inovation" Proceeding-urile cellei de-a XXIV-a Conferinte Internationale a Economistilor Agrarieni, 2001, 13-18 august 2001, Berlin Germania, Editura Ashgate. 2001:
Postere (10 pag):
The Romanian agri-food economy on the road towards globalization, autori Dinu GAVRILESCU, Camelia SERBANESCU
The competitiviness of the Romanian agri-food sector in CEFTA, Daniela GIURCA, Camelia SERBANESCU
Rural households in Romania: between restructuring and resistance to change, autori Violeta Florian, Marioara Rusu
Food consumption assumptions and its implications upon agricultural supply, autor Cecilia Alexandri
The horticultural sector in Romania: incentives necessary for recovery, author Gabriela Burghelea

Publicatii pe CD :

1. Proceeding-urile Congresului " Perspective of the Agri-food System in the New Millenium. Food Safety, New technologies and Human Resources", Bologna, 2001 (aiea2/paper/c-625-72-12.pdf) :
Comunicari:
Is Romania a powerful food partner into an enlarged European Union? Autor Dinu Gavrilescu
Rural- Urban Disparities of Food Consumption Pattern in Romania autor Marioara Rusu
Food security and competitiveness under the incidence of transition autori: Cecilia Alexandri, Daniela Giurca, Camelia Serbanescu
Postere:
The impact of trade agreements on agro-food Romanian policy across the transition period autori: Mirela Rusali, Daniela Giurca
The agrifood system and the paradox of the Romanian transition in the case of milk and meat channels, autori Mariana Grodea, Minodora Moldovan
Agri-food Economy in Romania :Loss on Internal and External Competitivness Autori Filon Toderoiu, Carmen Stefanescu

Comunicari publicate pe WEB in anul 2001 :

1. in pagina web http://www.econ.unian.it/eaae/Al 73-lea Seminar al AEAE 28-30 iunie 2001, Ancona -Italia:
Benchmarks in designing a rural development policy in Romania Mirela Rusali
The situation of rural women revealed by the focus groups techniques autor Simona Lubienechi
2. La pagina web http://www.ptt.fi/eaae-njf/papers/rusali.pdf
o Constraints and perspectives of the Romania's accesion to the EU, whitin WTO
commitments on agriculture, paper presented at the 77th EAAE Seminar August 17-18, 2001 Helsinki

sus

Comunicari publicate in volume 2002

1. "Management performant si marketing eficient in agroturismul romanesc modern", vol I si II editura Bioterra Bucuresti 29-30 martie 2002 capitolele :
"Extinderea Uniunii Europene si perspectivele sistemelor agroalimentare din tarile candidate", autor Dinu Gavrilescu
"Impactul negocierilor dosarului agricol asupra politicilor rurale romanesti", Violeta FLORIAN , "Politici de dezvoltare rurala - diferentieri pe criteriul eterogenitatii regionale", Marioara RUSU
Competitivitatea agroalimentara: dimensiuni regionale Carmen STEFANESCU
Politici ocupationale rurale - conditionalitati specifice Romaniei, Dragos ALEXANDRU
Agroturismul - intre pretabilitate si realitate (un studiu de caz din zona Muscel), Filon TODEROIU
Cooperatia agricola - vector de potentare a dezvoltarii spatiului rural, Jacqueline LEONTE 22.
Avantajul relativ al aderarii - o analiza pe produse, Daniela GIURCA, Mirela RUSALI,
Competitivitatea produselor agroalimentare romanesti - cazul CEFTA, Camelia SERBANESCU
Aplicatie teritoriala a pregatirii implementarii sistemului de informare contabila agricola al Uniunii Europene (RICA), Camelia TOMA 25. Cecilia ALEXANDRI , Evolutia securitatii alimentare si bunastarii in contextul aderarii la Uniunea Europeana, Simpozionul stiintific "Management performant si marketing eficient in agroturismul romanesc modern", 29-30 martie 2002
,Ecologizarea agriculturii o sansa asupra dezvoltarii fermei familiale, Simpozionul stiintific Elena SIMA
Oportunatati ale dezvoltarii agriculturii organice in Romania, Simpozionul stiintific "Iuliana IONEL
2. In volumul: "Convergente economice in Uniunea Europeana", Ed. Economica, Bucuresti, 2002:
"Integrarea economiei agroalimentare romanesti in UE - provocare cu sperante si cu temeri, Filon Toderoiu, Carmen Stefanescu

Comunicari publicate pe CD:

Xth Congress of European Association of Agricultural Economists on: "Exploring Diversity in the European Agri-food System Zaragoza, Spania:

o Lucrari:
Agricultural Policy Influence upon rural household, Marioara Rusu
o Postere
The optimum moment of the European Union accession - a model on competitiveness per products and welfare of producers and consumers - the Romanian case, Dinu Gavrilescu, Jacqueline Leonte
The analysis of agricultural policies in transition - Romania's case, Dinu Gavrilescu
Impact of the EU enlargement on some sensitive Romanian agrifood products: review of cost and benefit analysis and main issues for negotiation, Daniela Giurca
Romania: Why failed the voucher scheme?, Lucian Luca
Sugar - Key study, Iuliana Ionel
Stake of competitivness gain along the milk chain. Case study at the commercial company " Montana SA" Neamt, Mariana Grodea
Gainers and losers from Romanian agriculture accession to the EU, Mirela Rusali, K.J. Thompson
Farmers' Attitude towards Water Quality in Romania. A Discrete Choice Modelling Approach, Luiza Toma
Domestic support for agriculture versus the WTO commitments - a limitation for a transition developing country? - a study on Romania, Cameila Serbanescu


Publicate pe Internet:

Cecilia Alexandri Farmers' self organization in provision of services in Dorna, Iasi and Ilfov regions of Romaniala seminarul Farmers'organizations in CEEC and their role in provision of input-output services in the context of accession to the EU, Prague, Czech Republic, adresa www. fao.org/Regional/ SEUR/fsd
Jacqueline Leonte, Daniela Giurca, Virginia Campeanu, Evaluarea PAC atat sub impactul extinderii UE cat si a negocierilor multilaterale cu OMC.Consecinte asupra Romaniei, www.eco3.be/romania
Jacqueline Leonte, Daniela Giurca, Virginia Campeanu, Agricultura Romaniei in perspectiva aderarii, www.ier.ro studii de impact
sus