ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE                          “COSTIN C. KIRIŢESCU”

      INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

sesiunea ştiinţifică internaţională[*]

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

cu tema

"PIEȚELE AGRICOLE ȘI SPAȚIUL RURAL ÎN 
CONTEXTUL MODERNIZĂRII ȘI SIMPLIFICĂRII 
POLITICII AGRICOLE COMUNE"
 

Marți, 11 decembrie 2018, orele 0930 – 1500, Casa Oamenilor de Ştiinţă, Piaţa Lahovari, nr.9,  Bucureşti

AGENDA SESIUNII

0900 – 0930 Înregistrarea participanţilor

0930 – 1015   Deschiderea sesiunii. Cuvinte de salut

                  Prezentare de carte:

Sesiunea plenară:

1015 – 1030 Cecilia ALEXANDRI, L. LUCA, Agricultura în ansamblul economiei românești 1918-2018 

1030 – 1045  V. GOȘA, Andrea FEHER, M. RAICOV, A. BĂNEȘ, P. I. OTIMAN, Absorbția fondurilor europene – o prioritate pentru România

1045 – 1100  G. ZAMAN, Aspecte ale eficienței și competitivității comerțului exterior românesc în sectorul agroalimentar

1100 – 1115  L. LUCA,  Cecilia ALEXANDRI, PAC post 2020: chestiuni sensibile pentru România

1115 1130 Marie-Luce GHIB, Noua Politică Agricolă Comună. Poziția Franței: care este și de ce?

1130  1200 Discuții

1200 – 1230   Pauză de cafea

1230 – 1430  Secţiunea 1Exploatația agricolă și managementul resurselor

1230 – 1430  Secţiunea 2Potențialul de dezvoltare al piețelor agricole 

1230 – 1430  Secţiunea 3Spațiul rural și politica de dezvoltare rurală

1430 1500  Concluzii și închiderea sesiunii

 

 1230 – 1430  SECŢIUNEA 1

Exploatația agricolă și managementul resurselor

Moderatori: D. M. VOICILAȘ,  L. LUCA

Ana URSU, Sisteme concurențiale de agricultură: agricultura convențională versus agricultura ecologică

D. M. VOICILAȘ, L. LUCA, Politicile agricole şi rezilienţa: cazul exploataţiilor mici din România

Cristina CIONGA, Alina CREȚU, Plățile directe – implicații și idei pentru viitoarea PAC

Camelia TOMA, Politici fiscale aplicate agriculturii românești în perioada 1918-2017

G. HURDUZEU, C. KEVORCHIAN, Camelia GAVRILESCU, Managementul riscurilor agricole în România

Daniela GIURCA, Planul strategic pentru sectorul agroalimentar și rural - post 2020  -  o posibilă abordare pentru România

Otilia MANTA, Mecanismul financiar al Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021-2027

N. GALLUZZO, O evaluare a ruralității fermelor din Italia și a specializării acestora pe baza unei abordări cantitative 

A. LUP, Managementul solului și al pădurilor în România. Retrospectivă. Prezent și perspectivă

Gabriela PICIU, Evaluarea managementului riscului în agricultură 

C. KEVORCHIAN, G. HURDUZEU, Camelia GAVRILESCU, Asigurări parametrice în blockchain. Aplicații în asigurări agricole

Anca-Marina IZVORANU, Fiscalitatea și sistemul fiscal – pași prin timp

Elena-Ana POPOVICI, Irena MOCANU, Ines GRIGORESCU, Bianca MITRICĂ, Monica DUMITRAŞCU, Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare durabilă a spațiului rural în Sudul României 

Daniela Elena ȘURCĂ, E. A. DUMITRU, Agricultura și schimbările climatice

Iuliana Manuela (DUMITRIU) ION, Constanța BĂCANU (ȘERBAN) , Cristina STOICA (DINCĂ) ,  M. NICULA, S. STANCIU, Influența cercetării privind optimizarea condițiilor de depozitare a semințelor certificate de cereale păioase

S. STANCIU, Aspecte privind concesionarea terenurilor agricole aparținând domeniului public în România

Constanța BĂCANU (ȘERBAN) , Cristina STOICA (DINCĂ), Iuliana Manuela (DUMITRIU) ION, M. NICULA, S. STANCIU, Influența factorilor de cultură agricolă asupra productivității unor soiuri de grâu semincer în județul Brăila

Cristina STOICA (DINCĂ) , Constanța BĂCANU (ȘERBAN) ,  Iuliana Manuela (DUMITRIU) ION, M. NICULA, S. STANCIU, Producția semințelor de porumb hibrid în județul Brăila - caracteristici și evoluție în perioada 2007-2017

M. NICULA, Constanța BĂCANU (ȘERBAN) , Cristina STOICA (DINCĂ) , Iuliana Manuela (DUMITRIU) ION, S. STANCIU, Aspecte privind impactul schemelor de plată asupra producției agricole naționale

L. LUCA, Tipologia exploatațiilor din România la nivel regional

Nicole Livia PETCULESCU,Camelia GAVRILESCU Dublu standard? Cadrul general privind calitatea produselor alimentare la nivel UE

Alina CREȚU, Efecte socio-economice ale lipsei accesului la inovație asupra activității agricole din România. Studiu de caz: insecticidele neonicotinoide

Snezhana BLAGOEVA, A. IGNAT, Noul model de livrare al PAC din UE după 2020

 

1230 – 1430  SECŢIUNEA 2

Potențialul de dezvoltare al piețelor agricole 

Moderatori: Iuliana IONEL, Camelia GAVRILESCU

A. STRATAN, A. IGNAT, Eugenia LUCAȘENCO, Impactul acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană asupra exportului de produse agroalimentare 

A. IGNAT, A. STRATAN, S. ȚIRIGAN, Impactul și rolul politicilor publice în dezvoltarea cooperării producătorilor agricoli:  experiența din Armenia, Georgia, Republica Moldova și Kazahstan

Ion CERTAN, Simion CERTAN, Aspecte privind situația economică și socială a țăranului din Republica Moldova

G. BALTAG, A. POPESCU, S. PLOȘNIȚĂ, Dezvoltarea ramurii zootehnice din Republica Moldova: prezent și viitor

Irina CHERVINSKAYA, Exportul agricol în contextul regulamentului antidumping

Camelia GAVRILESCU, Evoluții istorice ale comerțului agro-alimentar – de la perioada postbelică până în prezent

Iuliana IONEL, Scenarii privind impactul pestei porcine africane asupra pieţei cărnii de porc din România 

Mirela-Adriana RUSALI, Disparităţi de dezvoltare în industria alimentară  

Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI, O radiografie a pieței cărnii de pasăre în perioada 2012-2017

I. L. PETRE, Analiza competitivității și a potențialului de expansiune pe piața cărnii de bovine și ovine-caprine

E. M. DOBRESCU, Edith Mihaela DOBRESCU, Date noi despre organismele modificate genetic

Mihaela MUNTEANU (PILA), S. STANCIU, Aspecte privind valorificarea durabilă a resurselor acvatice naturale ale Republicii Moldova

Mariana SANDU, Studiu asupra transformării sistemelor agroalimentare

Elena BULARCA (OLARU), Elena TOMA, Perspective  și tendinţe ale evoluţiei pieţei laptelui în România - perioada de pre şi postaderare

Mariana  GRODEA, Impactul măsurilor de creștere a competitivității din cadrul PAC asupra sectorului românesc al laptelui

Mihaela KRUZSLICIKA, Efectele măsurilor de creştere a competitivităţii din cadrul PAC  asupra filierei cerealelor din România

Cornelia ALBOIU, Evaluarea măsurilor PAC asupra  creșterii competitivității sectorului horticol din România

Alexandra Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE), Analiza comerțului extern cu miere al României

D. B. BRATOVEANU, S. STANCIU, Cercetări privind importanța mărcilor pe piața agroalimentară din România 

Andreea-Emanuela DRĂGOI, Comerţul cu produse agricole al UE: consecinţe pentru securitatea alimentară 

Diana-Maria DRIGĂ, Soia - impactul sprijinului cuplat asupra pieței românești

Cecilia ALEXANDRI, Convergența sectorului agricol în țările Central și Est-Europene

Viorica GAVRILĂ, Impactul măsurilor de creştere a competitivităţii din cadrul PAC asupra sectorului fructelor

1230 – 1430  SECŢIUNEA 3

Spațiul rural și politica de dezvoltare rurală

Moderatori: Elena SIMA, M. CHIȚEA

P. I. OTIMAN, Dezvoltarea rurală a României – contribuții la fundamentarea și optimizarea regionalizării și dezvoltării locale durabile

Dilyana MITOVA, Câteva modificări importante ale proceselor demografice, veniturilor și ocupării forței de muncă în mediul rural din Bulgaria după aderarea la Uniunea Europeană

M. RAICOV, V. GOȘA, Andrea FEHER, A. BĂNEȘ, C. SĂLĂȘAN, Susținerea noii generații de fermieri – o prioritate a politicii agricole comune

A. BĂNEȘ, V. GOȘA, M. RAICOV, Manuela-Dora ORBOI, Migrația populației rurale din România în perioada 2012-2016

Nicoleta MATEOC-SÎRB, T. MATEOC-SÎRB, P. I. OTIMAN, Analiza evoluției resurselor de muncă din România

C. SĂLĂȘAN, V. GOȘA, Nicoleta MATEOC-SÎRB, A. Băneș, M. RAICOV, Modificări ale volumului forței de muncă în agricultura României după o decadă ca stat membru al UE

Alexandra TODERIȚĂ, Oana GANEA, Model de intervenție în comunitate pentru dezvoltarea de structuri asociative în agricultură

Marina BĂDILEANU, Luminița Izabell GEORGESCU, Svetlana CIUMAC, A. CHERVINSKI, Probleme ale managementului deșeurilor în zonele rurale ale României

I. S. BRUMĂ, L. TANASĂ, C. DINU VASILIU, Accesarea fondurilor europene prin intermediul submăsurilor 6.1 și 6.3. din cadrul PNDR 2014-2020 din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Analiză intermediară

Daniela MATEI, V. CHIRIȚĂ, Surse de vulnerabilitate și resurse de reziliență în ruralul montan

M. A. CHIȚEA, Model teoretic al competitivității teritoriale, după tipologia urban-rural

Elena SIMA, Impactul economic, social și de mediu a turismului rural românesc

Lorena Florentina ChiȚea, Metode de evaluare a impactului politicilor de dezvoltare rurală asupra gospodăriei rurale românești

Elena NIREAN, Analiza sectorului informal ca parte componentă a pieței muncii în mediul rural al Republicii Moldova

Laura-Delia ANGHELUȚĂ, Impactul parteneriatelor asupra dezvoltării rurale pe baza fondurilor europene

S. I. BUCUR, Metode de evaluare a impactului politicilor publice  asupra nivelului de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare din mediul rural românesc

S. I. BUCUR, M. CHIȚEA, L. CHIȚEA, V. FLORIAN, E. ROȘU, M. RUSU, M. TUDOR, Dinamica peisajului rural în România – studiu de caz

Elisabeta ROŞU, Metode de evaluare a schemei de susținere a zonelor defavorizate / zone cu constrângeri naturale

Simona Roxana ULMAN, Krisztina Melinda DOBAY, Particularități regionale ale sărăciei rurale în România

V. M. BOHATEREȚ, I. S. BRUMĂ, Contribuția gospodăriei țărănești la dezvoltarea agriculturii comerciale

Corina DINCULESCU, Istoria recensămintelor din România

Monica Mihaela TUDOR, Violeta FLORIAN, Percepția cetățenilor vs. percepția practicienilor cu privire la politica de coeziune a UE

Violeta FLORIAN, Responsabilitatea socială – de la concept la practică în dezvoltarea regională și locală

Violeta FLORIAN, Elisabeta ROȘU, Peisajul agricol – politici și strategii

Marioara RUSU, Metode de evaluare a efectelor socio-economice și de mediu ale practicilor agroecologice

Georgiana CHIȚIGA, Susţinerea dezvoltării turismului rural în România

Ancuța MARIN, Cercetări privind agroturismul din Dobrogea